Píši zde reakci na jedno skutečně povedené výběrové řízení. Bohužel svým obsahem není výjimkou, ale spíše naprostým pravidlem.

 

Časová rekapitulace: 25.5. dostávám oznámení, že se mohu zúčastnit výběrového řízení na ostrahu objektu, nabídku mám podat nejpozději do 30.5. s tím, že vítěz bude vyhlášen 10.6. Potud asi nic zajímavého. To pravé přichází nyní. Termín poskytování služeb je od 15.6. v rozsahu celkem devíti bezpečnostních pracovníků. Jediným hodnotícím kritériem byla výše ceny.

 

Dovolím si připomenout několik základních fakt o podnikání v oblasti poskytování bezpečnostních služeb:

1. Podle živnostenského zákona, koncesovaná živnost ochrana osob a majetku, smí být poskytována pouze prostřednictvím zaměstnanců, kteří splňují následující:

  • čistý trestní rejstřík
  • posudek lékaře o zdravotní způsobilosti včetně nočních směn
  • získané osvědčení o profesní kvalifikaci „strážný“ složenou zkouškou

2. Podle zákoníku práce, plní-li na jednom pracovišti (při ostraze objektů se bezesporu o tento případ jedná) úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatření k BOZP + plní-li pracovníci ostrahy funkci ohlašovny požáru (i tento případ je zcela pravidelný) musí být vyškoleni ze zákonem předepsaných směrnic a předpisů (řád ohlašovny požáru, požární řád, apod.) + obsluhují-li při výkonu své práce technická zařízení (závory, brány, CCTV, EZS) musí být rovněž písemně seznámeni s jejich obsluhou.

 

Tedy můj závěr:

Buď šlo o úmysl zadavatele a vítěz byl vybrán již dávno před tím, než bylo VŘ vyhlášeno. Mohl se na výše uvedené v předstihu připravit a jeho zaměstnanci absolvovali všechna potřebná školení

nebo

zadavatel prokazuje svoji neznalost a tím porušuje ustanovení platných právních norem, což ho samozřejmě neomlouvá, neboť ve lhůtě čtyř dnů při sebevětší snaze a úsilí se výše uváděné zvládnout nedá.

 

Nebo existují ještě dvě varianty:

  • najde se taková bezpečnostní agentura, která má v záloze schováno devět svých vycvičených, vyškolených, zdravých a beztrestných zaměstnanců, kteří pouze čekají na svůj den
  • nebo své pracovníky z jiných zakázek použije i na tuto, čímž jim zvýší měsíční počet odpracovaných hodin a sobě uloží povinnost platit přesčasové hodiny dle zákoníku práce. Potom však nevím jak se vyrovná s podmínkou VŘ, poskytovat své služby za nejnižší možné ceny (ledaže by neplatil přesčasy a vědomě tak porušoval zákoník práce).

 

Přestože v tomto oboru podnikám již skoro dvacet let, stále nevím, jaká je správná odpověď.

A co si myslíte Vy?

Setkali jste se s něčím podobným, buď jako účastníci VŘ nebo jeho zadavatelé?

Napište mi.

 

Petr Prokopius – jednatel společnosti

mobil 603 438 946

e-mail: prokopius@kp-tinex.cz

http://www.kp-tinex.cz