Nevím jak velká část z celkového počtu existujících bezpečnostních agentur je členem nějakého profesního sdružení, ale na moje gusto je počet těchto sdružení až příliš vysoký (znám jich celkem pět, celkový počet může být klidně dvojnásobný).

Všechna tato sdružení si jako jeden ze svých hlavních cílů kladou jednak seznámit širokou veřejnost s problematikou bezpečnostních agentur a tím hájit jejich zájmy a jednak pomáhat svým členským firmám v jejich podnikání.

Jak tyto cíle hájí ve skutečnosti v praxi Vám píši:

Úkol číslo jedna se nedaří plnit prakticky vůbec, o čemž vypovídá můj předcházející příspěvek v blogu. Existuje naprosto zanedbatelná část lidí (těch, kteří rozhodují o VŘ v oblasti ostrahy objektů), kteří rozumí problematice bezpečnostních agentur a kteří jsou schopni posoudit předkládané nabídky na základě jiného kritéria než je nejnižší cena. Celková úroveň nabízených služeb podle toho také tak vypadá a tento nedostatek jde plně na vrub pasivitě profesních sdružení.

Úkol číslo dvě profesní sdružení pochopila naprosto zvráceně. Místo, aby svým členským firmám poskytla servis v oblasti vzorových pracovních smluv, vzorových obchodních smluv, vzorových směrnic pro výkon služby, vzorových hodnocení rizik BOZP apod., každý představitel profesního sdružení se pod rouškou „představitele profesního sdružení, tedy někoho nad…“, snaží získat možné klienty pro svou firmu. Z praxe znám případ, kdy bezpečnostní agentura bez vlastních zaměstnanců měla uzavřeny rámcové smlouvy s velkými stavebními firmami a její majitel, představitel jednoho z profesních sdružení, plnění na základě těchto rámcových smluv přihrával loajálním agenturám za odměnu.

Zatím jsem tento nesoulad mezi předsevzetími a skutečností vyřešil po svém a všechny vzorové smlouvy a ostatní dokumenty mám zpracované svými externími dodavateli, poctivě každý měsíc platím členské příspěvky a doufám, že ve VŘ narazím na lidi alespoň částečně znalé problematiky.

Na svoje profesní sdružení se již nespoléhám, to pro mě a mé podnikání doposud nic neudělalo.

A co udělalo pro Vás? Jak jste spokojeni se svým sdružením?

 

Petr Prokopius – jednatel společnosti

mobil 603 438 946

e-mail: prokopius@kp-tinex.cz

http://www.kp-tinex.cz