Archiv pro Květen, 2012

Bezpečnostní agentury a profesní sdružení

Nevím jak velká část z celkového počtu existujících bezpečnostních agentur je členem nějakého profesního sdružení, ale na moje gusto je počet těchto sdružení až příliš vysoký (znám jich celkem pět, celkový počet může být klidně dvojnásobný).

Všechna tato sdružení si jako jeden ze svých hlavních cílů kladou jednak seznámit širokou veřejnost s problematikou bezpečnostních agentur a tím hájit jejich zájmy a jednak pomáhat svým členským firmám v jejich podnikání.

Jak tyto cíle hájí ve skutečnosti v praxi Vám píši:

Úkol číslo jedna se nedaří plnit prakticky vůbec, o čemž vypovídá můj předcházející příspěvek v blogu. Existuje naprosto zanedbatelná část lidí (těch, kteří rozhodují o VŘ v oblasti ostrahy objektů), kteří rozumí problematice bezpečnostních agentur a kteří jsou schopni posoudit předkládané nabídky na základě jiného kritéria než je nejnižší cena. Celková úroveň nabízených služeb podle toho také tak vypadá a tento nedostatek jde plně na vrub pasivitě profesních sdružení.

Úkol číslo dvě profesní sdružení pochopila naprosto zvráceně. Místo, aby svým členským firmám poskytla servis v oblasti vzorových pracovních smluv, vzorových obchodních smluv, vzorových směrnic pro výkon služby, vzorových hodnocení rizik BOZP apod., každý představitel profesního sdružení se pod rouškou „představitele profesního sdružení, tedy někoho nad…“, snaží získat možné klienty pro svou firmu. Z praxe znám případ, kdy bezpečnostní agentura bez vlastních zaměstnanců měla uzavřeny rámcové smlouvy s velkými stavebními firmami a její majitel, představitel jednoho z profesních sdružení, plnění na základě těchto rámcových smluv přihrával loajálním agenturám za odměnu.

Zatím jsem tento nesoulad mezi předsevzetími a skutečností vyřešil po svém a všechny vzorové smlouvy a ostatní dokumenty mám zpracované svými externími dodavateli, poctivě každý měsíc platím členské příspěvky a doufám, že ve VŘ narazím na lidi alespoň částečně znalé problematiky.

Na svoje profesní sdružení se již nespoléhám, to pro mě a mé podnikání doposud nic neudělalo.

A co udělalo pro Vás? Jak jste spokojeni se svým sdružením?

 

Petr Prokopius – jednatel společnosti

mobil 603 438 946

e-mail: prokopius@kp-tinex.cz

http://www.kp-tinex.cz

 

Podivné výběrové řízení

Píši zde reakci na jedno skutečně povedené výběrové řízení. Bohužel svým obsahem není výjimkou, ale spíše naprostým pravidlem.

 

Časová rekapitulace: 25.5. dostávám oznámení, že se mohu zúčastnit výběrového řízení na ostrahu objektu, nabídku mám podat nejpozději do 30.5. s tím, že vítěz bude vyhlášen 10.6. Potud asi nic zajímavého. To pravé přichází nyní. Termín poskytování služeb je od 15.6. v rozsahu celkem devíti bezpečnostních pracovníků. Jediným hodnotícím kritériem byla výše ceny.

 

Dovolím si připomenout několik základních fakt o podnikání v oblasti poskytování bezpečnostních služeb:

1. Podle živnostenského zákona, koncesovaná živnost ochrana osob a majetku, smí být poskytována pouze prostřednictvím zaměstnanců, kteří splňují následující:

  • čistý trestní rejstřík
  • posudek lékaře o zdravotní způsobilosti včetně nočních směn
  • získané osvědčení o profesní kvalifikaci „strážný“ složenou zkouškou

2. Podle zákoníku práce, plní-li na jednom pracovišti (při ostraze objektů se bezesporu o tento případ jedná) úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatření k BOZP + plní-li pracovníci ostrahy funkci ohlašovny požáru (i tento případ je zcela pravidelný) musí být vyškoleni ze zákonem předepsaných směrnic a předpisů (řád ohlašovny požáru, požární řád, apod.) + obsluhují-li při výkonu své práce technická zařízení (závory, brány, CCTV, EZS) musí být rovněž písemně seznámeni s jejich obsluhou.

 

Tedy můj závěr:

Buď šlo o úmysl zadavatele a vítěz byl vybrán již dávno před tím, než bylo VŘ vyhlášeno. Mohl se na výše uvedené v předstihu připravit a jeho zaměstnanci absolvovali všechna potřebná školení

nebo

zadavatel prokazuje svoji neznalost a tím porušuje ustanovení platných právních norem, což ho samozřejmě neomlouvá, neboť ve lhůtě čtyř dnů při sebevětší snaze a úsilí se výše uváděné zvládnout nedá.

 

Nebo existují ještě dvě varianty:

  • najde se taková bezpečnostní agentura, která má v záloze schováno devět svých vycvičených, vyškolených, zdravých a beztrestných zaměstnanců, kteří pouze čekají na svůj den
  • nebo své pracovníky z jiných zakázek použije i na tuto, čímž jim zvýší měsíční počet odpracovaných hodin a sobě uloží povinnost platit přesčasové hodiny dle zákoníku práce. Potom však nevím jak se vyrovná s podmínkou VŘ, poskytovat své služby za nejnižší možné ceny (ledaže by neplatil přesčasy a vědomě tak porušoval zákoník práce).

 

Přestože v tomto oboru podnikám již skoro dvacet let, stále nevím, jaká je správná odpověď.

A co si myslíte Vy?

Setkali jste se s něčím podobným, buď jako účastníci VŘ nebo jeho zadavatelé?

Napište mi.

 

Petr Prokopius – jednatel společnosti

mobil 603 438 946

e-mail: prokopius@kp-tinex.cz

http://www.kp-tinex.cz