V dnešní době, kdy se krade opravdu kde se dá, chce mít asi každý zaměstnavatel jistotu, že se mezi jeho zaměstnanci nenachází někdo takto nečestný. Musíme si reálně přiznat, že takovýchto lidí se v řadách zaměstnanců objevuje stále mnoho. Je tedy opravdu v zájmu zaměstnavatele, aby se těmto případům vyhnul a nejlépe je úplně vymýtil.

 

Je tedy nutné, aby docházelo k prohlídkám zaměstnanců a jejich tašek. Nejen k tomuto účelu si ovšem firmy najímají bezpečnostní agentury, které se mimo dalších bezpečnostních úkonů starají právě i o prohlídky. Podle zákoníku práce má zaměstnavatel, potažmo smlouvou pověřená bezpečnostní agentura, právo na takovouto kontrolu v nezbytném rozsahu. Celá takováto prohlídka by měla probíhat v rámci daných předpisů, tzn. zaměstnanec bezpečnostní agentury by se měl chovat slušně, ohleduplně a zcela profesionálně. Naopak zaměstnanec by měl vyjít vstříc a ukázat svoje zavazadla atd. Je jasné, že to není nic příjemného, ovšem s pochopením pro odhalování nekalých činností tuto prohlídku většina slušných lidí vydrží, protože nebude mít co skrývat. Pokud se ovšem objeví zaměstnanec, který chce odcizit nějakou věc, podá okamžitě zaměstnanec bezpečnostní služby hlášení povolané osobě z vedení firmy, která pak dle svého svědomí učiní další kroky, ve kterých se samozřejmě může také objevit předání celého případu policii.