Pokud jste majitelem firmy zaměstnávající alespoň 25 lidí, musíte určitě znát pojem „náhradní plnění„. Ovšem co to tedy přesně znamená? Je to politický nástroj snižování nezaměstnanosti zdravotně postižených (správně ZPS – změněná pracovní schopnost). Vše je definováno v zákoně o zaměstnanosti č. 435/20004 Sb. § 148, odst. 9. Pokud tedy takovouto firmu vlastníte musíte toto náhradní plnění zaručit. Je zde několik možností, jak to splnit.

1) Zaměstnání osoby se ZPS

Tohle je vlastně možnost, která přesně splňuje záměr náhradního plnění. To totiž má snižovat počet nezaměstnaných osob se ZPS. Pokud se rozhodnete využít této varianty, je to proto možnost náhradního plnění. Povinný počet zaměstnanců se ZPS se odvíjí od celkového počtu zaměstnanců firmy. Pokud má totiž společnost minimálně 25 zaměstnanců a majitel se rozhodne pro náhradní plnění tímto způsobem, musí zaměstnat takový počet lidí se ZPS, který se rovná 4% z celkového počtu zaměstnanců.

2) Odebírání výrobků či služeb

Může samozřejmě nastat situace, kdy se vám zaměstnání osoby se ZPS nehodí nebo není prakticky možné. Existuje proto tato alternativa, která stále přímo ovlivňuje míru nezaměstnanosti. Tato možnost je totiž založena na odběru výrobků či služeb od firem, které zaměstnávají více než 50% osob se ZPS. Patří sem různé dílny, ale například také právě bezpečnostní agentury. Počet povinně odebraných výrobků nebo služeb se samozřejmě odvíjí od ceny. Ve výsledku ale musíte ročně odebrat výrobky či služby v hodnotě sedminásobku průměrné mzdy v ČR za každou osobu se ZPS, kterou byste museli zaměstnat při náhradním plnění po vzoru první zmíněné možnosti.

3) Invalidní daň

To je poslední možnost, jak odvést náhradní plnění. Je to vlastně alternativa, která by měla být nejméně využívanou možností, jelikož přímo nesnižuje míru nezaměstnanosti osob se ZPS. Jde o klasický roční odvod peněz státu a to ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy.