Naše společnost působí úspěšně na trhu komerčních bezpečnostních agentur od roku 1994. Jsme členem Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. V současné době zaměstnáváme 80-100 pracovníků, kteří pravidelně procházejí odborným školením. V tomto ohledu spolupracujeme s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Mezi naše hlavní služby patří fyzická ostraha objektů, ostraha osob, detektivní služby a v neposlední řadě i služby úklidové. Také jsme držiteli certifikátu ISO 9001 a 27001. Mimo jiné naše společnost úspěšně splnila podmínky bezpečnostní prověrky na stupeň Vyhrazené Národního bezpečnostního úřadu. Dále jsme pojištěni na částku 30 milionů, související s provozní činností podnikatelů, zabývající se ochranou cizího majetku. Máme bohaté zkušenosti s různými druhy bezpečnostní činnosti a vždy se snažíme o maximální spokojenost u našich zákazníků. Samozřejmostí námi poskytovaných služeb je kompletní realizace podle zadání zákazníka.

Naší stěžejní činností je stále ostraha a ochrana objektů. Podle potřeb zákazníka můžeme vypracovat kompletní plán projektu. Od prvotní analýzy až k samotné realizaci. Během přípravy analýzy si stanovíme cíle a zaměříme se na potřeby a požadavky zákazníka. Dalším bodem je provedení inventury a celkové zhodnocení dosavadní ochrany objektu. To znamená, že zjistíme jaké jsou reálné hrozby pro konkrétní objekt, kde se nacházejí slabá místa, upozorníme na oblasti, kterým dosud nebyla věnována dostatečná pozornost a vyhodnotíme celkovou situaci. Na základě zjištěných skutečností vypracujeme návrh bezpečnostních opatření, která jsou nutná k zajištění ostrahy objektu. Tato část je založena na intenzivní vzájemné komunikaci a je otevřena připomínkování. Potřeby a možnosti zákazníka samozřejmě zohledňujeme při vypracování návrhu. Finální návrh poté bude předložen ke schválení zadavateli.

Další důležitou námi poskytovanou službou je ochrana osob. Služba ochrany osob je zajištěna speciálně vyškolenými, fyzicky i psychicky připravenými zaměstnanci, aby zvládli různé krizové situace. Naše služby můžete využít při pořádání společenských akcí, zajištění pořadatelské služby, různých vypjatých situacích nebo obchodním jednání.

Poskytujeme také detektivní služby. Důraz je kladen na profesionální a velmi diskrétní přístup. Samozřejmostí je široká nabídka detektivních služeb, vše se odvíjí od konkrétních potřeb zákazníka například detektivní služby související s únikem informací, zjišťováním krádeží uvnitř objektů zákazníka a podobně.

V poslední době se také věnujeme úklidovým službám. Můžeme poskytnout pravidelné i nepravidelné úklidové služby kancelářských prostor, čištění koberců, mytí oken a výloh, sekání trávy, strojní čištění hal, sociálního zařízení nebo provoz kantýny či závodní kuchyně. V této oblasti spolupracujeme s odborníky firmy Kärcher.

U všech našich služeb je samozřejmostí naprostá ochrana citlivých informací našich zákazníku, maximální profesionalita a plná odpovědnost za vykonávané služby. Při jakémkoliv dotazu nebo nezávazné poptávce jsme Vám plně k dispozici.

Bezpečnostní agentura KP-Tinex